Člověk a společnost

Dějepis

Výchova k občanství

Základy společenských věd

Filosofie

Sociologie