Dějepis

Distanční studium, které je na základních, středních (ale i vysokých) školách realitou jara 2020, přináší řadu problémů. Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK proto připravila několik lekcí, které mohou učitelé základních a středních škol využít při výuce dějepisu. Jde o výstupy studentů v předmětu “Film ve výuce dějepisu” ze zimního semestru 2019. Pod vedením svého vyučujícího pozměnili své návrhy tak, aby byly využitelné pro distanční výuku. Všechny zveřejněné lekce jsou recenzovány a upraveny didaktikem, proto se nemusíte obávat využít je ve své výuce.

Jak už z názvu předmětu vyplývá, jedná se o lekce, které jsou založené na využití filmového nebo televizního materiálu. Část těchto materiálů je zveřejněna přímo na tomto webu, část se “skrývá“ v metodikách pro učitele formou linků na pořady ČT nebo materiály na youtube.com. Všechny lekce mají totožnou strukturu. Nezařazovali jsme materiály k výuce 20. století, protože na webu je k dispozici dostatek zdrojů (viz užitečné odkazy).

Badatelská výuka v dějepisu

Současnou situaci nemusíme vnímat pouze jako problém, ale i jako příležitost k zamyšlení nad tím, co učíme, jak to učíme a proč to učíme. Tvrdit, že dějepis je redukován na seznam jmen, dat a pojmů, je mediální klišé. Dějepis je totiž hlavně příběh. Ovšem často bývá pojímán především jako prostor, kde si žáci příběhy prostě osvojí, naučí se je následně je dokáží reprodukovat. Dějepis však může být něčím více – prostorem, kde se žáci nad příběhy učí přemýšlet a de-konstruovat je.

Východiskem k touto ambicióznější pojetí vyučování je badatelská výuka orientovaná na práci s prameny a rozvoj historické gramotnosti a historického myšlení. Současná situace tomu do jisté míry nahrává. Ve zkratce řečeno, nejsme limitováni zvoněním. Žáci mohou bádat nad problémy, které jim k řešení předestíráme, bez časových limitů. Současná situace nás může inspirovat k přehodnocení tematických plánů. Je opravdu nutné naplnit všechna témata? Není lepší si jich vybrat pouze několik a ty probrat do hloubky?

Badatelsky orientovaná výuka si žádá čas, toho ovšem máme v současné situaci dostatek. Lekce, které jsem se studenty připravil, se snaží ukazovat nejen vhodné postupy, ale i doporučení, jak dávat zpětnou vazbu. Pokud žáci nedostanou zpětnou vazbu na svou práci, jejich motivace pracovat klesá. Z toho důvodu je lepší zadávat menší počet úkolů, ale zadávat úkoly tvořivé, ve kterých na základě analýzy pramenů mohou žáci formulovat vlastní postoje a názory na minulost. Ovšem takové výstupy si žádají komentář…

Kontakt

Vážené učitelky, vážení učitelé, doufám, že se vám s připravenými lekcemi bude dobře pracovat, pokud byste měli nějaké připomínky, návrhy či komentáře, neváhejte se na mě obrátit.

Užitečné odkazy k práci s filmem

  1. Kamil Činátl – Jaroslav Pinkas a kol.: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu, Praha 2014, dostupné on-line: http://dejepis21.cz/metodika-pouziti-av-materialu
  2. Přednášky k předmětu “Film ve výuce dějepisu”: zimní semestr 2019
  3. Odkazy na on-line materiály k výuce 20. století (výběr)