Ferdinand V.

Žák na základě zhlédnuté ukázky dokáže analyzovat a charakterizovat nejpřesnější obraz Ferdinanda V.

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Použité materiály

Ústřední badatelská otázka:

Popis ukázek

Revoluce 1848

Krátká ukázka ukazuje Ferdinanda V. jako mentálně omezeného člověka, který není schopný sám vládnout a rozdá vše, co má.

Ferdinand V. Dobrotivý

Tři historici popisují postavu Ferdinanda V., jaký ve skutečnosti byl. Vyvracejí jeho obraz z minulých dob, jako hloupého a prostého panovníka, který nebyl ničeho schopný.

Kontext ukázek

Revoluce 1848

Ukázka se nachází na začátku epizody (0:25 až 1:05) a jedná se o přípravnou scénku k roku 1848, což je hlavní téma epizody.

Ferdinand V. Dobrotivý

Jedná se o úvod pořadu (1:38 až 4:54), který se zabývá životem Ferdinanda V. Historici představují v ukázce komplexní charakteristiku Ferdinanda V. Pořad dále pokračuje podrobnějším popisem Ferdinandova života od narození až do smrti.

Popis a hodnocení zdrojů

Revoluce 1848

Velice zjednodušený a zkreslený pohled na rok 1848 a jeho příčiny v habsburské monarchii. Jedná se o populární pořad pracující s historickými mýty

Ferdinand V. Dobrotivý

Odborný pořad, jehož díl se zabývá celým životem Ferdinanda V. V pořadu vystupují historici PhDr. Jiří Rak, doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. a PhDr. Milada Sekyrková, CSc. Jedná se o odborný pořad, který je založen na dialogu moderátora a několika historiků, kteří se o téma zajímají z různých pohledů.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v jehož rámci jsou všechny potřebné instrukce a odkazy.

Pracovní list
pdf odt docx

Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: