Král slunce a jeho doba

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Vazba na RVP ZV

Ústřední badatelská otázka:

Zdroje

Ukázka

Kontext filmu

Král tančí je film zabývající se postavou Ludvíka XIV. a jeho dobou. Byl natočen v roce 2000 ve francouzsko-belgické spolupráci podle námětu francouzského spisovatele Philippa Beaussanta na základě biografické předlohy Jeana Baptiste Lullyho. Film retrospektivně začíná vzpomínáním florentského skladatele Baptiste Lullyho na dobu uvedení Te Dea a postupně se divák dozvídá veškeré události, které následovaly před uvedením závěrečné scény. V první fázi filmu lze spatřit období, kdy Baptiste Lully skládá pro krále Ballet de la Nuit (Balet noci), jež byl uveden 23. února 1653 v Louvru. Následně se děj zaobírá dobou, kdy se Ludvík XIV. ujímá vlády a dochází k formování jeho způsobu vlády. Divák zde může kromě několika baletních scén vidět i průběh výběru místa pro stavbu honosného sídla ve Versailles.

Kontext scény

Vybraná ukázka zachycuje počáteční scénu filmu, kdy je divákovi představena jedna z největších vášní krále Ludvíka XIV. - tanec. Mladý král, v tehdejší době vládnoucí pouze formálně, ztvárňuje v dané ukázce hlavní postavu krále Slunce. Kromě tance zachycuje ukázka několik aspektů. Jednak je zde naznačen vztah mezi Ludvíkem XIV. a jeho matkou Annou Rakouskou (po boku má tehdejšího hegemona francouzské politiky, kadinála Mazarina), scéna však také upozorňuje na tehdejší povstání vysoké aristokracie proti králi, tzv. fronda, a to zejména v holdu Armanda de Boubon de Conti před králem.

Hodnocení zdroje

Filmová ukázka je historicky věrná, odráží dobovou mentalitu a kulturu.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: