Obraz Rudolfa II. ve filmu

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Ústřední badatelská otázka:

Zdroje

Ukázky

Rudolf II. se ráno probudil s bolestmi zubu. Rádce se ho snaží uklidnit a nabízí mu umělecká díla, která by ho mohla přivést na jiné myšlenky. Císař odmítá, a nakonec se rozčílí.

Scéna společného zpěvu, ve které se promítá dobová ideologie. Scéna ilustruje podřízenost kulturní produkce dobové ideologii i za cenu ohýbání historické skutečnosti.

Kontext ukázek

První ukázka ilustruje specifikum historické fikce – Fričův obraz Rudolfa není historicky věrný, na druhé straně však vychází z historického poznání, ale výrazně exponuje některé Rudolfovy rysy až do karikatury.

Druhá ukázka ilustruje poplatnost tvorby společenskému kontextu a dobové ideologii. Film vypovídá spíše o době, ve které vznikl, než o době, kterou popisuje.

Popis zdroje

Děj se odehrává v době vlády Rudolfa II. v Praze, vzhledem k politické situaci, kterou popisuje, zřejmě po roce 1600.

Hodnocení zdroje

Toto dílo bylo silně ovlivněno režimem a můžeme ho tedy používat jako ukázku doby vzniku filmu lépe než jako ukázku doby, o které film vypráví. Nicméně díky hereckým výkonům může být i tak dílo mezi žáky oblíbené a přitáhnout jejich pozornost.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. Zde je návrh několika kritérií:

Pro účinné hodnocení a zpětnou vazbu odpovědi na badatelskou otázku můžete využít následující hodnotící rubriky, která kategorizuje historické myšlení do třech úrovní: na základní, průměrnou a výbornou.

základní úroveňprůměrná úroveňvýborná úroveň
Rudolf II. jako panovník a jako filmová postavažák si všiml, že filmová postava Rudolfa II. se liší od jeho historického předobrazužák si všiml, že filmová postava Rudolfa II. se liší od jeho historického předobrazu a formuloval rozdíly mezi těmito dvěma Rudolfy (filmový Rudolf částečně vychází z historického, ale tvůrci zdůrazňují jeho podivínství)žák si všiml, že filmová postava Rudolfa II. se liší od jeho historického předobrazu, formuloval rozdíly mezi těmito dvěma Rudolfy (filmový Rudolf částečně vychází z historického, ale tvůrci zdůrazňují jeho podivínství) a formuloval hypotézu, proč tomu tak je (např. že filmaři chtěli mít Rudolfa zajímavějšího)
význam společenského kontextu pro vyznění filmužák zmíní, že mezi vznikem filmu a jeho obsahem je nějaká spojitost, zmíní, že v roce 1951 panovalv ČSR komunistický režim.žák zmíní, že mezi vznikem filmu a jeho obsahem je nějaká spojitost, zmíní, že v roce 1951 panoval v ČSR komunistický režim, zmíní, že tento režim měl své ideologické zájmy.žák zmíní, že mezi vznikem filmu a jeho obsahem je nějaká spojitost, zmíní, že v roce 1951 panoval v ČSR komunistický režim, zmíní, že tento režim měl své ideologické zájmy. Formuluje konkrétně, jak se tyto zájmy projevily ve filmu.
úroveň argumentacežák srozumitelně formuluje své argumenty, nevyužívá přitom historickou analýzu z jednotlivých úkolů.žák srozumitelně formuluje své argumenty, některé tyto argumenty jsou podložené závěry historické analýzy (využívá dílčích odpovědí)žák srozumitelně formuluje své argumenty, většina těchto argumentů je podložena závěry historické analýzy (využívá dílčích odpovědí)