Obrazy Kryštofa Kolumba

Vzdělávací cíl lekce

Žák na konci hodiny dokáže popsat atmosféru a průběh objevitelské cesty Kryštofa Kolomba.

Vazba na RVP ZV:

Použité materiály

Ústřední badatelské otázky

Ukázka

Ukázka je poměrně dlouhá a má hlavní cíl žákům ukázat, jak probíhala plavba prvních mořeplavců. Ukázka záměrně představuje Kryštofa Kolomba v těžké životní situaci, kdy prakticky čelil vzpouře námořníků.

Kontext ukázky

Ve vybrané ukázce se odehraje klíčová scéna celého filmu.

Popis zdroje

Film se odehrává na konci 15. století při přípravě a realizaci první zámořské cesty Kryštofa Kolomba. Film ukazuje období obhajoby cesty, získávání podpory královny Isabely, samotnou plavbu, a nakonec i dobývání a kolonizaci nově nalezeného světa. Film ilustruje evropsko-americký narativ Kolumba jako “objevitele”, ukazuje ho v romanticko-heroické poloze.

Hodnocení zdroje

Tato konkrétní ukázka vcelku odpovídá historickým reáliím (podle pramenů navrhoval Pinzon drastická řešení, Kolumbus ovšem krizi překonal).

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí).

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: