Obchod s otroky

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP – ZV

Ústřední badatelská otázka

Jaké postavení v římské /starověké společnosti měl otrok/gladiátor?

Použité materiály

Ukázka

Ukázku lze rozdělit na 2 velké části. První trvající zhruba 1 minutu, při které se děj odehrává na tržišti s otroky kdesi v africké provincii Římské říše. Jedná se vlastně o scénu, ve které dochází k prodeji otroků pro gladiátorské účely. Ve druhé části je již zobrazen samotný převoz a poté úvodní uvítání nového zboží v gladiátorské škole, kde také dochází k rozřazovacím zkouškám pro boj.

Kontext ukázky

Ve vybrané ukázce, se odehraje klíčová scéna celého filmu. Během scény se z hlavního hrdiny stane otrok a zároveň gladiátor.

Popis zdroje

Film se odehrává v době vlády římského císaře Commoda ve 2. století n. l. Hlavním hrdinou je původně významný římský generál Maximus, který je po nástupu nového císaře Commoda degradován a odsouzen k smrti. Po své nevydařené popravě prchá do daleké římské provincie, kde se z něj stane otrok a později gladiátor. Mezi gladiátory se vyznačuje svými strategickými, a hlavně bojovými schopnosti. Rychle si získává obdiv publika. Při konání velkých gladiátorských her v Římě se dostává coby gladiátor do Kolosea. V Římě naváže kontakt s odpůrci císaře Commoda, který se po odhalení plánovaného převratu utká se samotným Maximem v aréně.

Hodnocení zdroje

Samotná vybraná ukázka se dá označit za věcnou a historicky relevantní. Zejména je zde velmi věrně zobrazena multikulturalita Římské říše a snaha o dobové kulisy. Velice zajímavý je pohled do gladiátorské školy, která měla hlavní zájem a podíl na „zábavě“ v arénách po celé říši.

Pro více rozšiřujících informací se nabízí publikace: Dunkle, Roger: Gladiátoři. Praha: Vyšehrad, 2011.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy.

Pracovní list
pdf odt docx

Prcovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí).

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. Zde je návrh několika kritérií: