Otrok vs. římský voják

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Vazba na RVP G

Ústřední badatelská otázka

Jaké postavení měl otrok v tehdejší společnosti?

Použité materiály

Ukázka

Film byl natočen v roce 1960 a vycházel ze stejnojmenného románu Howarda Fasta, jenž pojednává o osudu gladiátora a otroka Spartaka a jeho organizaci otrockého povstání. Přestože se jednalo o historický film zobrazující určitou dějinnou událost, musel být v tehdejší době značně upraven, a to především v oblasti drsných scén, které byly vystřiženy. Filmu se také dostalo ocenění ve formě Zlatého globu v kategorii nejlepší film-drama (1960).

Kontext ukázky

Předložená ukázka je vybrána ze začátku filmu, kdy je divák seznamován s tehdejší společností a dobou. Vyobrazení poukazuje na otrockou práci, která byla i tehdejší optikou mnohdy velmi drsná. V ukázce je také zachycena scéna, kdy Spartakus pomáhá druhému otrokovi, který upadl pod námahou nákladu a v důsledku vedra, a je za to římským vojákem zbit. Na konci této ukázky je také zachycena Spartakova nebojácnost, kdy se proti tomuto bití ohradí.

Hodnocení zdroje

Vybraná část filmu zachycuje (ačkoli je poněkud poplatná době svého vzniku) postavení otroků v tehdejší společnosti. Účelem ukázky je předložit žákům pohled na to, jak bylo s lidmi v otroctví zacházeno. To lze provést na komparaci postav: otroci (Spartakus) vs. římští vojáci.

Otázky a úkoly vztahující se k ukázce

Předpokladem pro zhlédnutí této ukázky je fakt, že žáci již byli v předchozí hodině s touto problematikou, která se pouze snaží demonstrovat otrockou práci v obraze, seznámeni. Na tomto základě pak lze prohlubovat znalosti a pokoušet se o jakýsi přesah, kdy je dále možno pracovat s žáky v oblasti jednak problematiky tehdejší společnosti, ale ani bych se v tomto případě nebála rozšířit záměr nadnešní dobu, a to do oblasti lidských práv a otrocké práce v dnešní době.

Pošlete žákům link na cvičení, popř. i pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy.

Pracovní list
pdf odt docx

Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí).

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. Zde je návrh několika kritérií: