Bitva u Hastings

Vzdělávací cíl

Ústřední badatelská otázka

Co se stalo v bitvě u Hastings?

Vazba na RVP ZV

Učivo

Zařazení tématu z hlediska revidované Bloomovy taxonomie:

1. Zapamatovat2. Rozumět3. Aplikovat4. Analyzovat5. Hodnotit6. Tvořit
Znalost faktůC
Konceptuální znalostCBA
Procedurální znalostBA
Metakognitivní znalostBA

Nutné vstupní informace

Použité materiály

Ukázka

Ukázka bude puštěna po probrání tématu Anglie (konkrétně situace v Anglii v 11. století, smrt Eduarda Vyznavače, bitva u Hastings a smrt krále Harolda). Ukázka trvá 4:24 minut. Ukázka je doplněna anglickým textem, což může představovat určitý problém, ale text není nijak složitý. Ukázka je animací bitvy založenou na dochované tapisérii, na které můžeme najít dochované reprodukované výjevy z bitvy. Ukázka znázorňuje okamžiky od korunovace Harolda anglickým králem až po jeho smrt.

Po zhlédnutí ukázky si jijednoduše shrneme a popíšeme – žáci sdělují, co všechno se v ukázce stalo. Současně s tím vyplňujeme tabulku (viz pracovní list).

Následně žáci dostanou za úkol ztvárnit vlastní výjev bitvy u Hastings pomocí komiksu. Do malých skupin (2-3 osoby) dostanou popis úseku výjevu z tapisérie, který mají graficky ztvárnit. Výjev mohou rozložit do několika obrázků a pod něj napsat vysvětlivky výjevu.

Aktivita je zakončena tím, že společně s žáky složíme chronologicky jednotlivé momenty za sebe a vytvoříme z těchto událostí velké plátno. Žáci v této činnosti mezioborově propojí výtvarnou výchovu, český jazyk a znalosti z dějepisu. Prohloubí si znalosti bitvy a podpoří spolupráci ve velké skupině při sestavování celého příběhu.

 1. Harold je korunován na anglického krále 6. ledna 1066 jako nástupce po Edwardovi. Král sedí na trůnu se šlechtici a arcibiskupem po boku. Lidé ho povzbuzují.
 2. Na nebi se objeví Halleyova kometa. Lidé si myslí, že je to zlé znamení a jsou vyděšení. Zprávy o kometě sedostávají k Haroldovi. Na výjevu se objevují normanské lodě jako předzvěst invaze, která má přijít.
 3. Zprávy o Edwardově smrti a Haroldově korunovaci se přes kanál donesly až k Vilémovi, vévodovi z Normandie. Vílém zuří, protože mu král Edward údajně slíbil, že anglický trůn bude jeho. Vilém se rozhodne zaútočit na Anglii a organizuje flotilu válečných lodí.
 4. Vilémovi muži se připravují na invazi. Kácí se stromy, ze dřeva jsou řezána prkna, která se používají ke stavbě lodí.
 5. Na lodě se převáží také jídlo a pití, zbraně, oblečení, helmy, meče a kopí.
 6. Vilém vede svou armádu k lodím, nalodí se a vyplují. Moře je plné lodí s vojáky a koňmi. Na lodi je i Vilémova manželka Matylda.
 7. Dne 28. září připlouvají na pobřeží Anglie nedaleko Hastings. Shromažďují jídlo. Pro posílení základny je stavěn provizorní hrad. Připravuje se hostina, které se účastní Vilém, šlechtici a biskup.
 8. Ráno 14. října 1066 se Vilém chystá v plné zbroji do bitvy. Povzbuzuje své vojáky do boje.
 9. Harold je varován, že se blíží normanská armáda. Bitva u Hastings začíná.
 10. Angličtí pěšáci se chrání štíty, Normané na ně útočí šípy a kopími. Je zde spousta mrtvých vojáků.
 11. Král Harold je zabit. Bitva skončila.

Význam ukázky pro výuku

Bitva u Hastings není pro výuku na českých školách zajímavá sama o sobě. Je to ale bitva, u které máme zachován velmi zajímavý pramen, který není na škodu použít. I pro případnou nezáživnost tématu vývoje středověkých evropských států je právě ukázka animace bitvy vhodným prvkem pro oživení hodiny a názorné připodobnění výuky k realitě.

Navíc je také dobré si uvědomit, že žáci v hodinách slyší věty ve stylu „vytvořil zákoník“, „odehrála se bitva“, „došlo ke korunovaci“. Přitom si nemůžeme být jisti, zda žáci správně pojmům rozumí a zda si je umí představit. Proto tuto animaci považuji za velmi vhodnou pro použití ve výuce dějepisu.

Další podklady vhodné k použití v hodině

Pošlete žákům pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Pracovní list
pdf odt docx

součástí úkolu je i namalování komiksu. Promyslete si v jaké formě vám ho žáci mají poslat a podle toho případně přeformulujte instrukci v úkolu 3 v pracovním listě.

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: