Cyril a Metoděj

Vzdělávací cíl

Vazba na RVP ZV

Ústřední badatelská otázka

Proč přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu?

Použité materiály

Filmové zdroje

Ukázka se skládá ze dvou částí, které na sebe navazují. První část se odehrává na Velké Moravě, kde se řeší politické směřování země. Papež neodpovídá na žádosti o vyslání nových věrozvěstů, a tak se Rostislav obrací na Byzanc. Druhá část se odehrává v Byzanci, kde byzantský císař Michael III. informuje Cyrila a Metoděje o další misi, která tentokrát bude na Velkou Moravu.

Jedná se o závěrečné scény filmu (45:20 až 49:15), na který navazují další díly. Celkem má miniseriál 4 díly. Druhý díl pokračuje příchodem věrozvěstů na Velkou Moravu. První díl zobrazuje životy Cyrila a Metoděje od jejich narození až po vyslání na misi na Velkou Moravu. Mezitím se dovídáme, jaké měli věrozvěsti vzdělání, kde se po Byzanci pohybovali a jaké církevní mise absolvovali.

Myslím si, že první část ukázky je více věrohodná než ta druhá. I když nemáme přesně doloženo, jak probíhala jednání v obou případech, myslím si, že geopolitická situace je vylíčena dobře, a to je také záměrem při puštění této ukázky. Určitým nedostatkem je idealizace rozhodovacích procesů ve velkomoravské společnosti. Formální hlasovací procedury se rozvinuly až v 19. století, rozhodování v raném středověku bylo zpravidla dynamičtější a méně formální.

Žáci jsou již z prvního stupně informováni o Cyrilu a Metodějovi, proto toto vstupní video slouží k evokaci dřívějších informací a jejich zpřehlednění

Pošlete žákům pracovní list, v rámci něhož jsou všechny potřebné instrukce a odkazy. Pracovní list žákům pošlete ve formátu .doc nebo .odt, které umožňují, aby do něj žáci psali odpovědi. Pracovní listy s odpověďmi vám žáci mohou poslat zpět e-mailem, nebo můžete zvolit nějaké jiné řešení (např. prostřednictvím Google Classroom nebo Google disk, případně jiných aplikací využívajících sdílené prostředí)

Pracovní list
pdf odt docx

Žákům byste měli poskytnout zpětnou vazbu na jejich výkon. zde je návrh několika kritérií: