Německý jazyk

Moodle kurz: Syntax I

Jedná se o stručný výklad, příkladové věty, cvičení s řešeními i cvičení k dalšímu procvičování syntaxe německé jednoduché věty.

Moodle kurz: Syntax II

Obsahuje příkladové věty, cvičení s řešeními a další cvičení k procvičování syntaxe německého souvětí a postavení záporné částice nicht při větné a částečné negaci.